Fiks Smittesporing

Testbruker

Du kan logge inn med testbruker knyttet til Storevik kommune.
Innlogging med BankId
Fødselsnummer: 28037802494
Engangspassord: otp
Personlig passord: qwer1234